REISIJA MEELESPEA

 Reisiks ettevalmistumine

  • Reisiriietus võiks olla mugav, õhku läbilaskev ja mittekortsuv.
  • Enne kodust lahkumist on otstarbekas kontrollida sõiduks vajalike dokumentide (ID-kaart , pass jm) olemasolu.
  • Salongi kaasavõetavasse käsipagasisse võiks paigutada ainult bussireisil vajaminevad isiklikud tarbeesemed, dokumendid ja väärtesemed.
  • Öise sõidu mugavamaks muutmiseks on soovitav kaasa võtta kerge tekk ja väike padi.
  • Kaasas olevaid kiirtoite saab vajadusel ise valmistada ainult bussi seisuajal (kuuma vee tegemise võimalus ja külmkapp)


 Soovitusi reisi õnnestumiseks

  • Kõigi reisil tekkivate probleemide ja ettepanekutega pöörduge koheselt bussijuhi või reisisaatja poole.
  • Reisijate turvalisuse huvides ei ole bussi sõidu ajal lubatud bussis liikuda ja vahekäikudes seista.
  • Ebameeldivuste vältimiseks, mis tekivad pikkadel reisidel bussi tualeti kasutamisel, soovitame kasutada bensiinijaamades ja piiriületuskohtades asuvaid tualette.
  • Ärge jätke bussi seisu ajal oma käsipagasit ja muid väärtuslikke esemeid bussi järelevalveta - bussipersonal ei saa vastutada selle kadumise või varguse eest.
  • Firma ei saa vastutada sõidugraafikust kõrvalekaldumise eest, mis on tingitud ilmastikutingimustest, liiklusoludest, piiriületuste kiirusest jm. firmast sõltumatutest asjaoludest.

Soovitame tutvuda ka Eesti Välisministeeriumi koduleheküljega - www.vm.eeReisimarsruudi ja ajagraafiku koostamisel palume tähelepanu pöörata bussijuhi töö-ja puhkeaja nõuetest tulenevatele iseärasustele.

Sõidukijuhi töö-ja puhkeaega reguleerib Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 15.03.2006 määruse (EÜ) nr 56/2006 II peatüki artiklid 5-9.LOE TÄPSEMALT SIIT

Üksteise soovide ja vajadustega arvestamine ning rõõmus ja kannatlik meel muudavad reisi meeldejäävaks.

Reisida on mõnus, sõidame!
Padise Bussi väike, kuid töökas kollektiiv on alati rõõmuga valmis Teid nõu ja jõuga aitama!